Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola na rok 2024/2025.

Procedury rekrutacji w ZSP Iłownica:

Przedszkole

Harmonogram naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Gminy Jasienica na rok szkolny 2024/2025.

Zasady rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Jasienica na rok szkolny 2024/2025.

Szkoła Podstawowa

Harmonogram naboru do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Jasienica w roku szkolnym 2024/2025.

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Jasienica dla kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły.

Dokumenty do pobrania

WNIOSEK O PRZYJĘCIE Dziecka do Przedszkola Publicznego w Iłownicy na rok szkolny 2024/2025

ZGŁOSZENIE Dziecka, zamieszkałego w obwodzie szkoły, do klasy I Szkoły Podstawowej w Iłownicy na rok szkolny 2024/2025

ZGŁOSZENIE Dziecka, zamieszkałego poza obwodem szkoły, do klasy I Szkoły Podstawowej w Iłownicy na rok szkolny 2024/2025

DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Skip to content