Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022!

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola na rok 2021/2022.

Zapoznaj się z dokumentami poniżej!

Przedszkole

Harmonogram naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Gminy Jasienica na rok szkolny 2021/2022.

Zasady rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Jasienica na rok szkolny 2021/2022.

Szkoła Podstawowa

Harmonogram naboru do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Jasienica w roku szkolnym 2021/2022.

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Jasienica dla kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły.

Dokumenty do pobrania

WNIOSEK O PRZYJĘCIE Dziecka do Przedszkola Publicznego w Iłownicy na rok szkolny 2021/2022

ZGŁOSZENIE Dziecka, zamieszkałego w obwodzie szkoły, do klasy I Szkoły Podstawowej w Iłownicy na rok szkolny 2021/2022*

OŚWIADCZENIE woli wyboru przedszkola

Skip to content