Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja 2022/2023!

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola na rok 2022/2023.

Zapoznaj się z dokumentami poniżej!

Przedszkole

Harmonogram naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Gminy Jasienica na rok szkolny 2022/2023.

Zasady rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Jasienica na rok szkolny 2022/2023.

Szkoła Podstawowa

Harmonogram naboru do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Jasienica w roku szkolnym 2022/2023.

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Jasienica dla kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły.

Dokumenty do pobrania

WNIOSEK O PRZYJĘCIE Dziecka do Przedszkola Publicznego w Iłownicy na rok szkolny 2022/2023

ZGŁOSZENIE Dziecka, zamieszkałego w obwodzie szkoły, do klasy I Szkoły Podstawowej w Iłownicy na rok szkolny 2022/2023*

ZGŁOSZENIE Dziecka, zamieszkałego poza obwodem szkoły, do klasy I Szkoły Podstawowej w Iłownicy na rok szkolny 2022/2023*

OŚWIADCZENIE woli wyboru przedszkola

Skip to content