Działalność świetlicy

Drodzy Państwo w związku z koniecznością dostosowania się do przepisów sanitarnych i zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków nauki i zabawy podczas zajęć. Świetlica szkolna będzie dostępna tylko dla dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo i w przypadku bezwzględnej konieczności. Bardzo prosimy o zrozumienie tej sytuacji, biorąc pod uwagę również warunki lokalowe jakimi dysponujemy.

Możliwość komentowania została wyłączona.
Skip to content