Wszystko co robimy za lub dla dziecka, pozbawia go zrobienia tego samemu

„Wszystko to, co robimy za lub dla dziecka, pozbawia go możliwości zrobienia tego samemu”.

Neurobiolodzy mówią: Nauka wymaga aktywności uczącej się jednostki! Wszystko, co tę aktywność ogranicza, automatycznie hamuje procesy uczenia się.

Dlatego w naszej szkole na niektórych zajęciach nauczyciele tworzą uczniom warunki eksperymentowania, odkrywania świata. To uczniom przypada aktywna rola. Mają wpływ na to, w jaki sposób się uczą, mogą podejmować samodzielne decyzje i przejmują za nie odpowiedzialność.

Uczniowie klas Va, Vb, na lekcji geografii tworzyli min. z masy solnej pagórki –  używając farb, zaznaczali na swoich pagórkach w barwach hipsometrycznych formy ukształtowania terenu, uwzględniając poziom morza, niziny, wyżyny oraz szczyt pagórka. Lekcja miała na celu uświadomienie uczniom dlaczego na mapach używane są takie barwy, do czego one służą i jak należy odczytywać formy ukształtowania terenu. Uczniowie wykazali się kreatywnością. Pagórki miały różną wielkości oraz kształty.

W klasie 6, również na lekcjach geografii, uczniowie wykonywali lapbooki układu słonecznego.Stworzenie notatnika laboratoryjnego miało na celu:

– powtórzenie  wiedzy poznanej na lekcji,

– usystematyzowanie wiadomości przez uczniów na ich warunkach, tak aby utworzyli notatnik z wiedzą najbardziej dopasowany do swoich potrzeb uczenia się,

– sprawdzenie źródeł i nauka korzystania z źródeł internetowych, tak aby być bardziej krytycznym ale też samodzielnym w zdobywaniu wiedzy samemu.

– kreatywne i twórcze działanie uczniów.

Uczniowie klasy 6 na języku polskim wykonywalilapbook z lektury „Felix, Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi”, pierwszy raz pracowali tą techniką pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego. Efekty pracy wspaniałe, treść powieści lepiej zapamiętana, cel osiągnięty.

Kolejną innowacyjna metodą pracy z lekturą jest “książka w pudełku” , metodą tą pracowali również uczniowie w klasie 6. Technika ta, podobnie jak lapbook, uruchamia wielkie pokłady kreatywności uczniów. Pozwala pokazać własną wrażliwość i indywidualny odbiór dzieła literackiego. Dzieci lubią pudełeczka, figurki, miniaturowe krainy. Z książki, którą przeczytały, mogą same wyczarować taki świat, jaki sobie wyobraziły. “Pudełko” będzie też doskonałe podczas powtórki.

Podczas powyższych działań uczniowie samodzielnie wyszukują informacje, szukają związków przyczynowo – skutkowych zdarzeń, dokonują analizy i krytycznej oceny zdobytej wiedzy. W ten sposób tworzą tzw. zasoby wiedzy osobistej.

Możliwość komentowania została wyłączona.
Skip to content