Grupa maluszków

RAMOWY PLAN DNIA W GRUPIE MALUSZKÓW

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci. Wspieranie rozwoju dziecka przez zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy swobodne, spontaniczne, zabawy muzyczno- ruchowe. Czytanie bajek, układanie puzzli.

8.00-8.20

Porządkowanie sali, poranne ćwiczenia gimnastyczne, zabawy z przeliczaniem, ćwiczenia z kalendarzem, „oknem pogody”.

8.20-8.30

Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych,wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki. Przejście na śniadanie.

8.30-9.00

Śniadanie – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg Rozkładu Materiału, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Zabawy integrujące grupę. Działania plastyczno – konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę. Zajęcia umuzykalniające, sprawnościowe i dodatkowe.

9.00-9.30

Zabawy dowolne według potrzeb dzieci.

9.30-10.30

Dodatkowe zajęcia edukacyjne (j. angielski, religia)

10.30-10.45

Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery, zabawy tropiące.

10.45-11.45

11.45-12.10

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne. Przejściena obiad.

12.10-12.30

Obiad – kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.

12.30-13.00

Zajęcia wyciszające i usprawniające motorykę małą dzieci. Lepienie masami plastycznymi, wycinanie, zabawa piaskiem kinetycznym itp.

13.00-14.00

Odpoczynek. Relaksacja, leżakowaniepołączone ze słuchaniem muzyki klasycznej, relaksacyjnej.

Podwieczorek. Czynności higieniczne, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłku.

14.00-14.30

Zajęcia o charakterze wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym. Obserwacja i diagnoza pedagogiczna.

14.30-15.00

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnychbodźcówpodnoszących jego kompetencje i umiejętności. Zabawy i zajęcia ruchowo-rytmiczne – rozwijanie poczucia rytmu, pamięci i słuchu muzycznego. Zabawy dowolne w kącikachzainteresowań, gry i zabawy zbiorowe w małychzespołach lub indywidualne. Czytanie bajek.

15.00-16.00

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

Skip to content