Kadra

KADRA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W IŁOWNICY
ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrekcja

mgr Ewa Sowa – Dyrektor

mgr Jolanta Zienkiewicz – Zastępca Dyrektora

Grono pedagogiczne

mgr

Mariola Białek

Nauczyciel religii katolickiej, wychowawca świetlicy

mgr

Agnieszka Bronowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr

Aneta Chrapek

Nauczyciel języka niemieckiego

mgr

Magdalena Derlich

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr

Małgorzata Dyk

Wychowawca świetlicy, tyflopedagog

mgr

Violetta Giżycka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr

Janina Gruchlik­

Nauczyciel techniki

mgr

ks. Wojciech Grzegorzek

Nauczyciel religii katolickiej

mgr

Izabela Janusz

Socjoterapeuta

mgr

Ewa Kalicka

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr

Małgorzata Koper

Rehabilitant

mgr

Marzanna  Kożuchowska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy

mgr

Małgorzata Krehut-Skoczylas

Nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

mgr

Beata Małysiak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr

Anna Mleczko

Nauczyciel współorganizujący kształcenie, terapeuta zajęciowy

mgr

Dagmara Muchacka

Nauczyciel biologii

mgr

Sonia Pelar

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr

Regina Pietroszek

Nauczyciel matematyki, informatyki

mgr

Jolanta Rzepecka-Mleczko

Nauczyciel geografii, wychowawca świetlicy

mgr

Agnieszka Sadowska

Nauczyciel informatyki, matematyki

mgr

Danuta Seklecka

Nauczyciel fizyki, chemii, surdopedagog

mgr

Dagmara Skowron

Nauczyciel plastyki

mgr

Marcin Sobala

Nauczyciel W-Fu

mgr

Michał Sobik

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa

mgr

Olimpia Sokulska

Pedagog szkolny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, terapeuta zajęciowy

mgr

Ewa Sowa

Nauczyciel matematyki

mgr

Iwona Szcząchor

Nauczyciel doradztwa zawodowego

mgr

Katarzyna Szkucik-Rewaj

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr

Ewelina Szuba-Paprzycka

Nauczyciel współorganizujący kształcenie, oligofrenopedagog

mgr

Maria Szubert

Nauczyciel przyrody, historii, muzyki, wychowawca świetlicy

mgr

Eliza Tokarz

Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy

mgr

Agnieszka Tolasz

Nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

mgr

ks. Władysław Wantulok

Nauczyciel religii ewangelickiej

mgr

Anna Wilczyńska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie, logopeda, terapeuta zajęciowy

mgr

Jolanta Zienkiewicz

Nauczyciel języka angielskiego, bibliotekarz

mgr

Tomasz Zużałek

Nauczyciel W-Fu

Pracownicy administracji

Halina Gawlas – Sekretarka

Danuta Zbijowska – Intendentka

Pracownicy obsługi

Helena Ćmok

Bronisław Ćmok

Helena Król

Monika Pietrzyk

Katarzyna Marekwica

Barbara Moczała

Barbara Szczotka

Danuta Tomiczek

Skip to content