Konkurs profilaktyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie profilaktycznym uczniów klas 5-8 "Lepiej zapobiegać niż leczyć - profilaktyka i jej Moc"

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

– etap szkolny przeprowadzony  będzie zdalnie w formie testu  dnia 20.05.2021r., rozpoczęcie o  godz. 1030;przygotowanego dla dwóch grup wiekowych, tj. klasy 5 – 6 oraz klasy 7 – 8.                                 

– etap powiatowy będzie podzielony na dwie kategorie, z zastrzeżeniem pkt.VI, ppkt 5:

·         praca plastyczna –  wykonana przez uczniów klas 5 – 6, przesłana lub dostarczona osobiście do Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej (ul. Piastowska 40, pok. 212) do dnia 15.06.2021 r.   Praca powinna być  opisana na odwrocie w następujący sposób: imię i nazwisko Uczestnika konkursu, klasa, nazwa szkoły.

 

·         praca opisowa – wykonana przez uczniów klas 7 – 8,  przesłana lub dostarczona osobiście do Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej (ul. Piastowska 40, pok. 212) do dnia 15.06.2021 r. Praca powinna być  opisana na odwrocie lub na spodzie pracy w następujący sposób: imię i nazwisko Uczestnika konkursu, klasa, nazwa szkoły.

Możliwość komentowania została wyłączona.
Skip to content