Laboratoria przyszłości

"Laboratoria przyszłości"

Nasza szkoła przystąpiła do programu „ LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI ”.

Jest to program edukacyjny realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z CENTRUM GOV.TECH w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem tej inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości, kompetencji kreatywnych i technicznych. W ramach  programu założono zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju:

  • umiejętności praktycznych, manualnych i technicznych,
  • umiejętności samodzielnego myślenia,
  • współpracy zespołowej sprzyjającej odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Aktualności:

Laboratoria przyszłości

W ramach programu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” ZSP w Iłownicy otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 60 000 złotych na zakup…

Skip to content