Laboratoria przyszłości

"Laboratoria przyszłości"

Nasza szkoła przystąpiła do programu „ LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI ”.

Jest to program edukacyjny realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z CENTRUM GOV.TECH w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem tej inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości, kompetencji kreatywnych i technicznych. W ramach  programu założono zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju:

  • umiejętności praktycznych, manualnych i technicznych,
  • umiejętności samodzielnego myślenia,
  • współpracy zespołowej sprzyjającej odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Aktualności:

Laboratoria przyszłości - I SEMESTR 2023/2024

W nowym roku szkolnym 2023/24 w naszej szkole kontynuujemy realizację programu Laboratoria Przyszłości. W poprzednim roku zdobyliśmy duże…

Laboratoria przyszłości - czerwiec

Czerwiec jest dla wszystkich uczniów krótszym, ale bardzo pracowitym miesiącem. Nasi uczniowie również starali wykorzystać pozyskane narzędzia i…

Laboratoria przyszłości - maj

W maju nasza szkoła z zainteresowaniem realizowała swoje działania w programie Laboratoria Przyszłości. Odbyły się zajęcia w drukowaniu…

Laboratoria przyszłości - kwiecień

Kwiecień za nami i nasi uczniowie są bogatsi o nowe doświadczenia realizowane w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Uczniowie…

Laboratoria przyszłości - marzec

Za nami marzec, nasi uczniowie rozwijają swoje kompetencje i bardzo chętnie korzystają z nowych technologii. Pozyskane wyposażenie pracowni świetnie…

Laboratoria przyszłości - luty

Minął luty, nadal kontynuujemy działania związane z projektem „Laboratoria Przyszłości”. Praca z zestawami z elektrotechniki sprawia, że umiemy…

Laboratoria przyszłości - styczeń

W styczniu realizowaliśmy nasz projekt przez dwa tygodnie nauki a pozostałe dwa tygodnie uczniowie odpoczywali na feriach. W…

Laboratoria przyszłości - grudzień

Nasi uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w programie „Laboratoria Przyszłości i z wielką ochotą przystępują do nowych zadań.W klasie…

Laboratoria przyszłości - listopad

W listopadzie uczniowie klasy VI-tej realizowali działania w poznawaniu tajników elektrotechniki. Budowali układy elektryczne, sprawdzali prawidłowość wykonanych układów…

Laboratoria przyszłości - październik

W październiku uczniowie klasy 5-tej realizowali zajęcia z programowania i robotyki. Zapoznali się z zestawem Wedo 2.0. i…

Laboratoria przyszłości - wrzesień

Za nami pierwszy miesiąc realizacji zajęć z programu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”.  Staramy się wykorzystywać zakupione wyposażenie.Klasa szósta poznaje tajniki…

Laboratoria przyszłości

W ramach programu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” ZSP w Iłownicy otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 60 000 złotych na zakup…

Skip to content