Projekt “Dlaczego demokracja?”

W roku szkolny 2022/2023 w ZSP w Iłownicy realizowany był projekt “Dlaczego demokracja?”. Podejmowane działania miały na celu zapoznanie uczniów z metodą pracy projektowej, ćwiczenia współpracy, wyszukiwania informacji oraz refleksji nad zadanym zagadnieniem.

Jego efektem było stworzenie filmu przedstawiającego refleksje uczniów na temat genezy, stanu obecnego i zagrożeń demokracji w coraz szybciej zmieniającym się świecie.

Uczniowie podzielili się na grupy, z których każda miała do wykonania inne zadanie: jedna szukała literatury, druga przygotowywała scenariusz, trzecia realizowała nagrania i montowała materiał. 

Projekcja filmu wraz z debatą panelową odbyły się 20 czerwca 2023 r. w sali OSP w Iłownicy w obecności pana wójt oraz zaproszonych gości. 

Możliwość komentowania została wyłączona.
Skip to content