Grupa starszaków

RAMOWY PLAN DNIA W GRUPIE STARSZAKÓW

8.00-8.10

Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki. Przejście na śniadanie.

8.10-8.30

Śniadanie – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanieposiłku. Zachowanie porządkuwokół siebie, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

8.30-9.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupąwg Rozkładu Materiału, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Zabawy integrujące grupę. Działania plastyczno – konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę. Zajęcia umuzykalniające, sprawnościowe i dodatkowe.

9.00-10.00

Zabawy dowolne według potrzeb dzieci.

Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery, zabawy tropiące.

10.00-11.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne.

11.00-11.10

Obiad – kształtowanieumiejętności kulturalnego spożywaniaposiłków.

11.10-11.30

Zajęcia wyciszające. Czytanie bajek, słuchanie muzyki.

11.30-12.00

12.00-12.30

Dodatkowe zajęcia edukacyjne (j. angielski, religia) lub zajęcia z całągrupą wg RozkładuMateriału, zgodnie z realizacjąPodstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

 

12.30-13.30

Swobodne zabawy dzieci wg własnychpomysłów. Zabawy konstrukcyjne, układanie puzzli, gry stolikowe.

 

13.30-14.00

Zajęcia o charakterze wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym. Obserwacja i diagnoza pedagogiczna.

14.00-14.15

Podwieczorek. Czynności higieniczne, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłku.

 

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnychbodźcówpodnoszących jego kompetencje i umiejętności. Zabawy i zajęcia ruchowo-rytmiczne – rozwijanie poczucia rytmu, pamięci i słuchu muzycznego. Zabawy dowolne w kącikachzainteresowań, gry i zabawy zbiorowe w małychzespołachlub indywidualne.

14.15-15.00

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

Skip to content