Samorząd Uczniowski

Kim jesteśmy?

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym.

Ty, twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami SU i możecie wpływać na szkolne życie – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na przewodniczącego klasy, czy po prostu macie ciekawe pomysły, chcecie urozmaicić dzień powszedni w szkole lub rozwijać zainteresowania.

„W samorządzie nie ma kierowników i podwładnych. Samorząd, który nie przynosi korzyści wszystkim – nie jest samorządem”.
J. Radziewicz

Niezależnie od tego, czy jesteś już zaangażowany w życie szkoły, czy nie – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność Samorządu Uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Co ważne – nie musisz być we władzach samorządu, aby działać.

W jaki sposób?

Zadaniem władz SU, czyli wybranej w wyborach reprezentacji społeczności szkolnej, jest włączanie w działanie jak największej liczby uczniów. Zarząd samorządu uczniowskiego nie ma kompetencji do kierowania życiem szkoły – ma za zadanie pomagać innym odnaleźć swoje w niej miejsce i rozwiązywać problemy, które dotyczą wszystkich uczniów.

Członkowie Samorządu

Gabriela Budny – Przewodnicząca

Amelia Sojka – Zastępca Przewodniczącego

Anna Sojka – Sekretarz

W skład Samorządu wchodzą również przewodniczący klas oraz ich zastępcy. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: pan Tomasz Zużałek oraz pani Mariola Białek.

Aktualności Samorządu Uczniowskiego

Poczta walentynkowa

14 lutego to wyjątkowy dzień dla wielu osób. Walentynki to czas wyznawania  miłości, sympatii jak…

Kiermasz walentynkowy

Od 7 do 13 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował na świetlicy szkolnej kiermasz walentynkowy. Cieszył się…

Tłusty czwartek

"Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła,dobrych pączków nasmażyła”.Zwyczaj jedzenia słodkich pączków pojawił…

Co może Samorząd Uczniowski?

Wybierać opiekuna samorządu.

Redagować i wydawać gazetkę szkolną.

Uzyskiwać informacje o programach nauczania.

Uczestniczyć w pracach rady szkoły.

Korzystać z prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

Sami uchwalać regulamin Samorządu Uczniowskiego (musi być zgodny ze statutem szkoły). Określa on zasady wyboru i działania organów samorządu.

Przedstawiać opinie i wnioski radzie szkoły, dyrekcji i radzie pedagogicznej we wszystkich sprawach szkoły, także dotyczących zmian w statucie szkoły.

Organizować życie szkolne i działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową.

Działania całoroczne

Organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego.

Współdziałanie z władzami szkolnymi, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym.

Utrzymywanie czystości w salach lekcyjnych i szafkach.

Dbałość o wystrój korytarza szkolnego.

Prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego.

Praca na rzecz szkoły.

Współudział w uroczystościach szkolnych.

Prowadzenie protokołów ze swojej działalności.

W ramach tych działań:

Organizacja szkolnych zbiórek: nakrętek, makulatury i butelek PET, baterii.

Kalendarz świąt nietypowych.

Kolorowe piątki.

Szczęśliwy numerek.

Udział w akcjach charytatywnych.

Skip to content