Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

Religia Katolicka

Język Angielski

Zajęcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Terapia pedagogiczna

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Rehabilitacja ruchowa

Zajęcia
logopedyczne

Skip to content