Wolontariat

Wolontariat szkolny – inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Niepełnoletni uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu. Dodatkowo wszyscy chętni uczniowie mają obowiązek respektować zasady Szkolnego Koła Wolontariatu oraz przestrzegać Karty Etycznej Wolontariusza.

Spotkania szkolnego koła wolontariatu będą się odbywać minimum raz w miesiącu i będą miały na celu:

Przeszkolenie wolontariuszy na pierwszym spotkaniu, podczas którego przybliżona zostanie idea wolontariatu, obszary pomocy, zasady pracy i etyki działalności wolontariackiej, prawa i obowiązki wolontariuszy;

Przeszkolenie wolontariuszy w zakresie BHP przez osobę uprawnioną, wyznaczoną przez dyrektora szkoły;

Organizację działań oraz kontrolę poziomu motywacji uczniów do działania;

Monitorowanie działalności wolontariuszy, sprawozdania ustne lidera wolontariuszy wraz z przedstawieniem realizacji harmonogramu działań koła;

Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu są: pani Eliza Tokarz oraz pani Regina Pietroszek

WOLONTARIAT W NASZEJ SZKOLE

Współpraca
ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym
nr 2 w Bielsku- Białej

 

Akcja
„Szkoło Pomóż i Ty”

„Święty Mikołaj
na Kresach”

„Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc”
akcja organizowana
przez PAH

 

Działania wolontariatu

pomoc koleżeńska;

– zbiórka zakrętek;

– sprzedaż cegiełek przekazanych przez Fundację na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „POMÓŻ I TY”;

– zbiórka cebulek żonkili – akcja Pola Nadziei;

– akcja „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach 2019”;

– akcja „Góra Grosza”;

– zbiórka dla schroniska;

– pomoc w ubieraniu dzieci w przedszkolu;

czytanie wierszy, bajek w przedszkolu w godzinach 7:00-8:00 oraz 15:00-16:00 (10 – 15 minut);

– przygotowanie prac na kiermasz świąteczny;

– pomoc w przygotowaniu stroików świątecznych, itd. itp.

Aktualności Szkolnego Koła Wolontariatu

Informacja

Fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych “POMÓŻ I TY” Szkolny klub wolontariatu przyłączył się…

Solidarni z Ukrainą

W marcu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Iłownicy, przeprowadzona została akcja pt. „Tydzień dla Ukrainy”. Celem…

Zbiórka darów dla Ukrainy

Serdecznie dziękujemy Państwu za ogromny odzew i pomoc w szkolnej zbiórce rzeczy i darów dla…

Skip to content