Wolontariat

Wolontariat szkolny – inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Niepełnoletni uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu. Dodatkowo wszyscy chętni uczniowie mają obowiązek respektować zasady Szkolnego Koła Wolontariatu oraz przestrzegać Karty Etycznej Wolontariusza.

Spotkania szkolnego koła wolontariatu będą się odbywać minimum raz w miesiącu i będą miały na celu:

Przeszkolenie wolontariuszy na pierwszym spotkaniu, podczas którego przybliżona zostanie idea wolontariatu, obszary pomocy, zasady pracy i etyki działalności wolontariackiej, prawa i obowiązki wolontariuszy;

Przeszkolenie wolontariuszy w zakresie BHP przez osobę uprawnioną, wyznaczoną przez dyrektora szkoły;

Organizację działań oraz kontrolę poziomu motywacji uczniów do działania;

Monitorowanie działalności wolontariuszy, sprawozdania ustne lidera wolontariuszy wraz z przedstawieniem realizacji harmonogramu działań koła;

Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu są: pani Eliza Tokarz oraz pani Regina Pietroszek

WOLONTARIAT W NASZEJ SZKOLE

Współpraca
ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym
nr 2 w Bielsku- Białej

 

Akcja
„Szkoło Pomóż i Ty”

„Święty Mikołaj
na Kresach”

„Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc”
akcja organizowana
przez PAH

 

Działania wolontariatu

pomoc koleżeńska;

– zbiórka zakrętek;

– sprzedaż cegiełek przekazanych przez Fundację na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych “POMÓŻ I TY”;

– zbiórka cebulek żonkili – akcja Pola Nadziei;

– akcja “Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach 2019”;

– akcja „Góra Grosza”;

– zbiórka dla schroniska;

– pomoc w ubieraniu dzieci w przedszkolu;

czytanie wierszy, bajek w przedszkolu w godzinach 7:00-8:00 oraz 15:00-16:00 (10 – 15 minut);

– przygotowanie prac na kiermasz świąteczny;

– pomoc w przygotowaniu stroików świątecznych, itd. itp.

Aktualności Szkolnego Koła Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu - akcja "Pomóż i Ty"

Szkolny Klub Wolontariatu przyłączył się do współpracy z fundacją na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych…

Ogłoszenie - Szkolne Koło Wolontariatu

Ogłoszenie 1 Fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych "POMÓŻ I TY" Szkolny klub wolontariatu…

Podsumowanie akcji Szkolnego Koła Wolontariatu

W dniach 17-21 maja w naszej szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało zbiórkę środków czystości, materiałów higienicznych,…

Skip to content