Rada Rodziców

Rada Rodziców

Z Radą Rodziców można się kontaktować bezpośrednio za pomocą e-maila jak poniżej:

rrzsp@ilownica.com

Składka

W roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców proponuje składkę w wysokości 50zł, jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko. Jeśli dwoje dzieci to na pierwsze dziecko – 40zł, a na drugie 30zł. W przypadku jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż dwoje dzieci każde kolejne jest zwolnione ze składki. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe lub w sekretariacie szkoły. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękujemy.

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe.

Rada Rodziców 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Iłownicy
43 – 394 IŁOWNICA 127
Konto nr:  71 8117 0003 0000 8716 2000 0010
Tytułem
:  Imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasa.
Skip to content